ส่งออกทางเรือ…ไม่ดีกว่าหรือ? การส่งสินค้าออกนอกประเทศมีหลายวิธีนอกเหนือจากอาศัยเครื่องบิน รถบรรทุกขนส่งสินค้าแล้วทางเรือก็นับว่าเป็นอีกทางเลือกที่ได้รับความนิยมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนั่นอาจเป็นเพราะการส่งออกทางเรือสามารถบรรทุกของได้ครั้งละมากๆ ค่าใช้จ่ายค่อนข้างถูกกว่าและสามารถส่งสินค้าไปถึงปลายทางด้วยความปลอดภัยเช่นเดียวกับวิธีอื่นๆ การเดินเรือในแต่ละเที่ยวต้องมีกำหนดการของตารางเรือ เวลาและสถานที่รับ-ส่งสินค้าที่ชัดเจนแน่นอน เพื่อให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้าและสามารถเลือกเส้นทางเดินเรือได้อย่างถูกต้อง แต่ก่อนที่ผู้รับบริการจะส่งสินค้าออก ท่านทราบหรือไม่ว่าการส่งออกด้วยเรือเดินทะเล มีขั้นตอนอย่างไร ส่งออกทางเรือทางเลือกที่ถูกเงิน การส่งสินค้าออกทางเรือ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1.การ“จองตู้เรือสินค้า”โดยระบุถึงผู้รับสินค้า-ผู้ส่งสินค้าและตัวสินค้าการจองตู้เรือแบ่งออก เป็น 2 ลักษณะ คือ ผู้ส่งออกสินค้าเป็นผู้จองตู้เรือ และออกค่าขนส่งเอง ผู้สั่งซื้อสินค้าในต่างประเทศเป็นผู้จองตู้เรือและออกค่าขนส่งเองส่วนผู้ส่งออกมีหน้าที่เพียงแค่นำสินค้าไปส่งให้ตรงตามเวลาและสถานที่ตามสัญญาตกลงไว้เท่านั้น 2. หลังจากจองตู้เรือแล้ว ทางบริษัทเดินเรือจะออกใบรับจองซึ่งระบุชื่อของผู้ส่ง-ผู้รับ ชื่อ