“สแกนกระดูก” ปราบมะเร็งเร็ว-ถูกจุด • คุณภาพชีวิต ช่วยแพทย์วางแผนการรักษาได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันโรคร้ายที่คุกคามมนุษย์และเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตประชากรโลกในอันดับแรก คงหนีไม่พ้นโรคมะเร็ง โรคร้ายนี้บางรายอาจแพร่กระจายเข้าสู่กระดูก ทำให้เกิดอาการปวดกระดูก กระดูกหักง่าย และหากปล่อยให้เข้าสู่ส่วนระบบประสาทอย่าง กระดูกสันหลังหรือส่วนคออาจทำให้เป็นอัมพาตได้ ผู้ป่วยควรเข้ารับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ และขณะนี้มีเทคโนโลยี “สแกนกระดูก” (Express Bone Scan) เป็นอีกทางเลือกในการรักษา นพ.ธนเดช สินธุเสก ผู้อำนวยการศูนย์มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี (ศูนย์มะเร็งปทุมธานี) กล่าวว่า โรคมะเร็งมีหลายชนิด และมักมีการลุกลามไปยังกระดูก การสแกนกระดูกจึงเป็นวิธีการตรวจวินิจฉัยภาวะมะเร็งแพร่เข้าสู่กระดูก