สู้เพื่อชีวิตใหม่ วิลัยภรณ์ กรดเกิด ผู้ป่วยโรคไต เขียนและสัมภาษณ์โดย ปุญโญ มีบรรจง ตลอดชีวิตที่ผ่านมาของ วิลัยภรณ์ กรดเกิด (น้ำฝน) ไม่เคยซักครั้งเดียวที่เธอจะคิดถึงเรื่องสุขภาพ เพราะเธอเองก็เหมือนกับเด็กวัยรุ่นทั่ว ๆ ไป ที่มองว่า เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องที่ไกลตัว เด็กวัยรุ่นอายุเพียงแค่ 22 ปี ที่มีร่างกายแข็งแรงย่อมไม่มีทางเป็นไปได้ จนกระทั่งวันหนึ่งชีวิตเธอเริ่มเฉียดใกล้กับความตาย เธอจึงเข้าใจว่าชีวิตของตัวเองมีคุณค่าเพียงใด อาชีพหลักที่บ้านของเธอเป็นร้านขายของชำ เพราะฉะนั้นงานในหน้าที่หลักในฐานะบุตรสาวคนโตของบ้านจากการเรียนหนังสือ เธอยังมีหน้าที่คอยเก็บเงินและทำความสะอาดร้านค้า ซึ่งการดำเนินชีวิตส่วนใหญ่จึงใช้ชีวิตอยู่กับการนั่งนับเงิน และระหว่างรอลูกค้าเสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับการใช้ความคิดและจินตนาการ