สิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติ เพื่อสุขภาพฟันที่แข็งแรง • คุณภาพชีวิต ควบคุมและฝึกให้เป็นนิสัย ส่งผลดีในระยะยาว อาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกาย แต่อีกด้านหนึ่งการกินไม่เลือก ไม่ระมัดระวัง ก็มีโทษสำหรับร่างกายเช่นกัน ตอนนี้เรารณรงค์ในการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารที่รับประทานแล้วน้ำหนักไม่เพิ่ม ไม่อ้วน อาหารที่กินแล้วไม่ก่อให้เกิดโรค เช่น ไขมันอุดตันในเลือด โรคหัวใจ ทางทันตกรรมก็เช่นกัน เราให้ความสำคัญในเรื่องอาหารอย่างมากในการป้องกันโรคฟันผุ โรคเหงือก เมื่อเรารับประทานอาหารผ่านเข้าไปในช่องปาก แบคทีเรียซึ่งอยู่ในรูปของแผ่นบางๆ เหนียวๆ ที่เรียกว่า Plaque (แผ่นคราบ) จะเปลี่ยนอาหารเหล่านั้นให้เป็นกรดทำลายฟันและเหงือก แบคทีเรียเหล่านี้ชอบอาหารหวาน