ว่าด้วยหลักพื้นฐาน เพื่อสุขภาพกระดูกที่ดี (ที่มักถูกละเลย) คุณภาพชีวิต เรื่องเด่น กระดูกพรุน ผ่อนโรคหนักกลายเป็นเบาได้ “แก่แล้วก็เป็นอย่างนี้แหละ” เป็นคำพูดติดปากเมื่อเอ่ยถึงปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อย ๆ ในผู้สูงอายุ หนึ่งในนั้นก็คือ โรคกระดูกพรุน ที่หลายคนอาจเข้าใจว่า ต้องปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมไม่สามารถป้องกันหรือผ่อนหนักเป็นเบาได้ ตามความเชื่อที่ว่าสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยง แต่อันที่จริงแล้วโรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมทางกายภาพชนิดหนึ่งที่สามารถป้องกันได้ หรืออย่างน้อยที่สุดก็สามารถลดระดับความรุนแรงของโรคได้ด้วยหลักปฏิบัติเพียงง่าย ๆ ที่ใครก็ทำได้และหากทำประจำก็จะช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด ทรมาน ความพิการ และยิ่งยากอื่น ๆ อันเป็นผลจากโรคกระดูกพรุนเมื่อสูงวัยขึ้น หลักเหล่านี้หลายคนทราบเป็นอย่างดีแต่ปัญหาคือไม่ค่อยมีใครทำกัน เป็นต้นว่า การรับประทานสารอาหารจำพวกแคลเซียมที่จำเป็นต่อการมีสุขภาพกระดูกที่แข็งแรงอยู่เสมอ