สิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก บ้านเขาเมืองเรา : ดร.ไสว บุญมา กรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2549 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : นอกจากจะมีสโมสรฟุตบอลอันโด่งดังกระฉ่อนโลกแล้ว เมืองบาร์เซโลนาของสเปน ยังมีสิ่งที่ชาวเมืองโอ้อวดว่า วันหนึ่งข้างหน้า จะเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลกอีกด้วย สิ่งนั้นคือโบสถ์อันยิ่งใหญ่ซึ่งใช้เวลาสร้างมากว่า 110 ปีแล้ว และคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกราว 25 ปี