ใช้อำนาจอย่างมีสำนึก Using authority with conscience                 “นักการเมืองที่กล้าจริงต้องกล้ายอมรับความผิดพลาดของตนเอง กล้าสารภาพผิด และกล้าบอกว่าตัวเองเป็นคนไร้ประโยชน์ แต่กำลังพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อไถ่ถอนความผิด และเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อสังคมในอนาคต” —เจสสมิน เวสต์—                           สิ่งสำคัญสำหรับผู้นำทางการเมืองที่สะท้อนจากคำพูดของนักเขียนชาวอเมริกัน ชื่อ เจสสมิน เวสต์ คือ เรื่องของการกล้ายอมรับความผิดพลาดของตนเอง และพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้น มิใช่โยนความรับผิดชอบไปให้ผู้อื่นหรือหลีกหนีความผิดที่เกิดขึ้น               เพราะเหตุใด…พันธะผูกพันรับผิด (Accoutability) หรือการรับผิดชอบ