สารสกัดจากถั่วขาว เทรนด์ใหม่ของคนควบคุมน้ำหนัก • คุณภาพชีวิต เผย! พบผู้ใหญ่ว่าครึ่งประเทศเป็นโรคอ้วน เภสัชกร เชอร์รี่ โทร์โคส ผู้แต่งหนังสือ “Winning at Weight Loss” ระบุว่า คนมีน้ำหนักตัวมากขึ้น เหตุออกกำลังกายและเดินน้อยลง กำลังเป็นเสมือนโรคระบาดที่ลุกลามไปทั่วโลก สาเหตุสำคัญประการหนึ่งเกิดจากภาวะโภชนาการไม่สมดุล อันเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมาไม่ว่าจะเป็นโรคความดัน ไขมันในเส้นเลือดสูง โรคหัวใจ เป็นต้น ดังนั้น วิธีป้องกันภาวะโรคอ้วนอย่างง่ายๆ จึงควรเริ่มต้นที่การรับประทานอาหารอย่างถูกต้องนั่นคือการควบคุมอาหารอย่างถูกวิธี ทั้งนี้