เตือน! ‘สารพิษ’ ภัยร้ายต่อจิต • คุณภาพชีวิต พวกใบกระท่อม ยานอนหลับ ยากล่อมประสาท เหตุการณ์การทำร้ายตนเองและผู้อื่นในสังคมทุกวันนี้ส่วนหนึ่งมาจากผู้มีความผิดปรกติทางจิต บางรายมีสภาวะจิตผิดปรกติมาตั้งแต่เกิด หรืออาจเกิดจากความเจ็บป่วย แต่มีจำนวนไม่น้อยที่มีอาการมาจากการที่ร่างกายได้รับสารที่มีผลต่อจิต มันอยู่ไหนนะเจ้าสารพิษตัวร้าย? สารพิษมีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อาทิ ใบกระท่อม เห็ดเมา ใบฝิ่น (ใบยาสูบที่นำมาผลิตเป็นส่วนประกอบของบุหรี่ก็มีสารพิษ) ส่วนสารสังเคราะห์และยา โดยเฉพาะยาอาจเป็นยาที่ใช้ในการรักษาพยาบาลทั่วไป เช่น ยานอนหลับ ยากล่อมประสาท ยารักษาโรคซึมเศร้า ยารักษาโรคจิตประสาท เป็นต้น สารสังเคราะห์ที่พบบ่อยคือ