สายตากับคอมพิวเตอร์ ผมทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยตรงต้องทำงานอย่างน้อยติดต่อกัน 4 ชั่วโมง พักเที่ยง แล้วก็ทำติดต่อกันอีก 4 ชั่วโมง อย่างนี้มาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 7 ปี จะมีโอกาสที่เป็นต้อไหม ต้องทำอย่างไรจึงป้องกันสุขภาพสายตาได้ การใช้ Computer ในปัจจุบันมีส่วนเกี่ยวข้องกับมนุษย์ค่อนข้างมาก เพราะคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราคนทำงานจะหลีกเลี่ยงไม่ใช้ไม่ได้เสียแล้ว ปัญหาเรื่องการปวดตา เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งในหมู่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทำงาน มีงานวิจัยพบว่า ผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชายถึง 2 เท่า และสามารถเกิดได้ทุกวัย สำหรับสาเหตุนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการที่ตาไม่สามารถปรับโฟกัสได้อย่างแม่นยำ อันเนื่องมาจากการที่อักษรบนคอมพิวเตอร์เกิดจากการผสมจากจุดเล็กๆ (pixwel) ทำให้ตาเกิดอาการเมื่อยล้าได้เร็วกว่าการมองวัตถุอย่างอื่น