‘ลู่ทาง’ ทำธุรกิจใน ‘ลาว’ ด้านการเกษตรและอาชีพ – เดลินิวส์ — SMEs ยุทธวิธีเศรษฐีใหม่ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) คนไทย-นักธุรกิจไทยเราสามารถจะเข้าไปลงทุนทำอาชีพ-ทำธุรกิจได้ไม่ยากนัก เพราะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดติดไทย แต่ประเด็นคือ…จะประสบความสำเร็จได้หรือไม่-อย่างไร ?? ตรงนี้ยังเป็นปัญหา…และที่ผ่าน ๆ มาก็ยังทำกันได้น้อยราย… อย่างไรก็ดี ล่าสุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดย วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ หรือ จีเอสซี (Graduate School