สัญญาต้องเป็นสัญญา ตอนจบ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่อง Leadership Brand ซึ่งเป็นการจัดกระบวนทัพองค์กรให้ผู้นำและผู้บริหารภายในองค์กรมีแนวทางการทำงานที่สอดคล้องกับสัญญาที่มีกับลูกค้าภายนอก หรือตัว Brand ขององค์กรในมุมมองของลูกค้านั่นเอง องค์กรชั้นนำส่วนใหญ่ในปัจจุบันให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้นำอยู่แล้วระดับหนึ่ง แต่จะพัฒนาอย่างไรให้ “ใช่เลย!” การสร้าง Leadership Brand เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งตอบโจทย์นี้ วันนี้มาคุยกันต่อนะคะ ว่ากระบวนการสร้าง Brand ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับ Brand ภายนอกองค์กรทำอย่างไร 1. ประการแรก องค์กรต้องมีความชัดเจน ตอบโจทย์ทั้งลูกค้า และตอบโจทย์ตัวเองให้ได้ว่า Brand