Tag: สัญญา

สัญญาต้องเป็นสัญญา (1)

สัญญาต้องเป็นสัญญา คนทำงาน ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้า หรือลูกน้องตลอดจนเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น ย่อมอยากได้ใคร่อยู่ในองค์กรที่มั่นคง ยืนยง มีภูมิคุ้มกัน …ไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างจะสั่นคลอน หลอกหลอนขนาดไหน ก็ไม่กลัว ไม่ว่าจะเปลี่ยนหัวองค์กร เปลี่ยนผู้นำซ้ำๆ ก็ไม่หวั่น เพราะเราเป็น “สถาบัน” อยู่ได้ด้วยองค์กร ด้วยวัฒนธรรมที่สรรแล้ว อยู่ด้วยระบบและโครงสร้างที่แข็งแกร่งมั่นคง แต่ขณะเดียวกัน ยืดหยุ่นพอเพียง ไม่เลี่ยง ไม่หนีการปรับ การเปลี่ยนอย่างเหมาะสม สมดุลระหว่างการยืนหยัดในสิ่งที่สำคัญหรือ “แก่น” ขององค์กรที่อย่างไรก็ต้องยึดมั่น ขณะเดียวกัน ส่วนที่อาจรองจาก
Read More

สัญญา

สัญญา ท่านผู้อ่านคงเคยขอความช่วยเหลือใครในที่ทำงาน เขารับปากรับคำอย่างดี ท่านก็สบายใจคิดว่างานเรียบร้อย พอเอาเข้าจริงๆ ถึงคราวต้องสานงานต่อ ถึงเวลาเข้าด้ายเข้าเข็ม ต้องใช้งานที่ไหว้วานให้คนนั้นทำ เรากลับผิดหวัง รับรู้ตอนหลังว่าลืม ว่าเหลว ว่าไม่ได้ทำตามที่สัญญาไว้ หลายท่านคงพยักหน้าหงึกหงักว่าเคยผ่านประสบการณ์นี้ (หรือเป็นผู้ที่เคยลืมทำงานที่สัญญากับชาวบ้านไว้!) ยิ่งการทำงานปัจจุบัน มีการทำงานตามกระบวนการ ทุกคนต้องสานงานกันต่อเป็นทอด เป็นทีม ความสำคัญของการทำงานให้ได้ตามหน้าที่ ตามความคาดหวังของเพื่อนร่วมทีม และที่สำคัญทำตามสัญญาที่รับปาก จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง วจากการทำวิจัยล่าสุดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในการจัดการประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติ ผลการสำรวจผู้จัดการประชุมและกิจกรรมระหว่างประเทศ ต่างระบุถึงความต้องการหลากหลายที่ประเทศเจ้าภาพต้องมี ต้องให้ เขาจึงอยากมาจัดกิจกรรมในไทย หากไม่ให้
Read More