สอนขับรถยนต์ เงินลงทุน 100,000 บาทขึ้นไป รายได้ 700 บาท ขึ้นไป/ราย วัสดุ/อุปกรณ์ รถยนต์ (มือสอง ราคาประมาณ 70,000-150,000 บาท) วิธีดำเนินการ 1. ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ กฏระเบียบจราจรเป็นอย่างดีและมีความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกค้าได้ 2. ต้องมีรถยนต์อย่างน้อยหนึ่งคันเป็นอุปกรณ์การสอน ไม่จำเป็นต้องเป็นรถใหม่เอี่ยม ใช้รถมือสองก็ได้เพื่อประหยัดเงินลงทุน แล้วควรหาสนามฝึกสอนซึ่งเป็นสถานที่ให้ลูกค้าฝึกขับรถ 3. สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ทำเลที่ตั้ง ต้องหาทำเลที่มีคนเดินพลุกพล่านจำนวนมาก ๆ