จูงมือพ่อแม่ลูกยุคใหม่เข้า “วัด” สร้างสุข-ลดทุกข์ • คุณภาพชีวิต • เรื่องเด่น ใช้ “ธรรมะ” คืนความอบอุ่นสู่ครอบครัวไทย ปัจจุบันสถาบันครอบครัวของสังคมไทยกำลังประสบปัญหาจากปัจจัยรุมเร้าทางเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่างๆ อย่างหนัก จนขาดการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน แม้กระทั่งครอบครัวในสังคมชนบทก็ประสบปัญหาไม่ต่างจากสังคมเมือง หลายๆ ครอบครัวในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ก็เริ่มกลายเป็นครอบครัวขนาดเล็ก พ่อ-แม่ต้องทำงานหนักตั้งแต่เช้าจรดค่ำ บ้างต้องไปทำงานนอกพื้นที่ ไม่มีเวลาดูแลซึ่งกันและกัน ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ-แม่-ลูก ลดลง อันเป็นต้นเหตุของภาวะครอบครัวล่มสลาย ปัญหาใหญ่ของสังคมไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ วัดสันทราย อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่