Tag: สร้างสรรค์

กระบวนยุทธ์ธุรกิจ:สร้างสรรค์ "ความมีส่วนร่วม" ของบุคลากร

กระบวนยุทธ์ธุรกิจ:สร้างสรรค์ “ความมีส่วนร่วม” ของบุคลากร ทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกกิจการทราบดีแล้วครับในขณะนี้ ซึ่งแน่นอนว่าหากกิจการจะได้รับประโยชน์จากบุคลากรเหล่านี้มากที่สุด ก็ควรต้องกระตุ้นให้พวกเขาเหล่านี้ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกด้านของกิจการ นั่นคือ การส่งเสริมให้เกิด Participative Management นั่นเอง โดยการมีส่วนร่วมที่สำคัญ นอกเหนือจากการร่วมดำเนินงานในทางปฏิบัติแล้ว การออกความเห็นของบุคลากรก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นไม่แพ้กันนะครับ เนื่องจากข้อมูลจากบุคลากรฝ่ายต่างๆ และระดับต่างๆ ล้วนแล้วแต่ช่วยสะท้อนภาพปัญหาอย่างแท้จริง ให้กับผู้บริหารระดับสูงทราบ เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจ กำหนดนโยบายและทิศทางในอนาคต นอกจากนี้ ความเห็นและข้อมูลจากบุคลากร ยังสามารถช่วยส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้ และเป็นการมองจากมุมที่ต่างจากผู้บริหาร จะทำให้เห็นสิ่งอื่นๆที่น่าสนใจมากมายทีเดียวครับ องค์กรชั้นนำ
Read More

ทำงานอย่างสร้างสรรค์และสนุกด้วย…น่ะมีมั้ย?

ทำงานอย่างสร้างสรรค์และสนุกด้วย…น่ะมีมั้ย? พวกเราคงคุ้นหูกับวลีภาษาอังกฤษที่ว่า “Work hard, play hard.” (เวลาทำงานก็ทำงานหนักจริงจัง เวลาเล่นหรือพักผ่อนก็เล่นให้สนุกสนานจริงๆ) กันพอสมควร ด้วยแนวคิดนี้ ทำให้ผู้เขียนอยากคุยเรื่องการสร้างวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรต่อในสัปดาห์นี้ โดยจะวิเคราะห์ว่าผู้บริหารและฝ่าย HR จะช่วยกันสร้างวัฒนธรรมการทำงานให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานบรรลุเป้าอย่างสนุกสนานไปด้วยได้อย่างไร ผู้เขียนได้มีโอกาสอ่านบทความของ Gary Lear ผู้เป็น President & CEO ของบริษัท Resource Development Systems ซึ่งให้คำปรึกษาองค์กรในการสร้างวัฒนธรรม การส่งเสริมความสามารถของพนักงาน
Read More

จุดเริ่มต้น…นักคิดอย่างสร้างสรรค์

จุดเริ่มต้น…นักคิดอย่างสร้างสรรค์   วันที่ : 18 มิถุนายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์                ปัจจุบันนี้ องค์กรการทำงานไม่น้อยส่งเสริมให้พนักงานคิดสร้างสรรค์ ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม การไม่ติดยึดกับกฎระเบียบหยุมหยิม และชอบที่จะอนุญาตให้คนทำงานคิดและดำเนินงานของตนได้ ภายใต้เป้าหมายขององค์กรที่ยอมรับร่วมกัน โดยไม่ได้ออกคำสั่ง หรือบอกว่าแต่ละคนควรทำอะไร เมื่อไหร่ อย่างไร              ดังนั้นหากเราต้องการให้ทีมงานเป็นคนที่สร้างสรรค์ เราจึงต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างทัศนคติของทีมงานให้เอื้อต่อการสร้างความคิดสร้างสรรค์ ในหนังสือ “การคิดเชิงสร้างสรรค์” ผมได้แนะนำ
Read More

สนทนากันอย่างไรให้ สร้างสรรค์ สร้างมิตร ไม่คิดก่อศัตรู

สนทนากันอย่างไรให้ “สร้างสรรค์ สร้างมิตร ไม่คิดก่อศัตรู”   วันที่ : 10 สิงหาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพมพ์ไทยนิวส์                บ่อยครั้งที่ปัญหาความขัดแย้งในองค์กรมักเกิดขึ้นจาก “การสนทนา” ที่ไม่ลงรอยระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในระดับผู้บริหารด้วยกันเอง ผู้บริหารกับพนักงาน หรือในระดับพนักงานด้วยกัน โดยปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทั้งต่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตนเอง และต่อภาพรวมขององค์กรในแง่ของความร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้              การพูดคุยสนทนาอย่าง “สร้างสรรค์ สร้างมิตร ไม่คิดก่อศัตรู”
Read More

แบบอย่างสตรีสร้างสรรค์สังคม

แบบอย่างสตรีสร้างสรรค์สังคม   วันที่ : 4 กันยายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : Hi-Class                ผู้หญิง กับ บทบาทของความเป็น ‘แม่’ นั้นมักเป็นสิ่งที่มาควบคู่กัน ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ผู้หญิงที่ทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน ในบทบาทต่าง ๆ ทั้งภรรยา แม่ ทำงานนอกบ้าน รวมทั้งสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวอย่างเต็มที่ เพื่อมีส่วนเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ยังคงมีจำนวนไม่มากนัก             
Read More