สิ่งที่หัวหน้าต้องการ เพื่อสร้างทีมให้ประสบความสำเร็จ วันที่ :17 มิถุนายน 2552 แน่นอนว่าทีมที่ดี จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรได้มากกว่า ต่อไปนี้คือสิ่งที่หัวหน้าต้องการ และมีความสำคัญมากในการที่จะสร้างทีมให้ประสบความสำเร็จ 1. ทีมที่มีขนาดพอดี ขนาดของทีมนั้น ต้องไม่ใหญ่เกินความจำเป็น เพราะการมีพนักงานมากเกินไป จะส่งผลให้เกิดปัญหา ในการเรียนรู้ ตลอดจนการเชื่อมต่อในการทำงานร่วมกัน อีกทั้งการสื่อสารกันภายในกลุ่มก็จะมีความยุ่งยากเพิ่มมากขึ้นด้วย 2. ทักษะการทำงานที่หลากหลาย พนักงานมีการแลกเปลี่ยน และเติมเต็มความรู้ความสามารถระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดมุมมองในการทำงานที่หลากหลาย สิ่งนี้ นอกจากจะช่วยให้งานมีความสมดุล ยังช่วยให้งานดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นตัวประสานให้พนักงานทำงานเป็นกลุ่ม