สร้างคนเก่งได้ใน 3 ขั้นตอน โดย แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ [15-8-2008] ถึงเราจะอยู่ในโลกที่ดูไม่ค่อยจะเสมอภาคกันสักเท่าไรนัก เพราะความแตกต่างของคนรวยกับคนจนและประเทศร่ำรวยกับประเทศยากจน ที่มีมากขึ้นทุกวันๆ ทำให้ความเสมอภาคดูลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ แต่ผมก็ยังเชื่อว่าความเสมอภาคนั้นมีอยู่จริงๆ ครับ ลองคิดดูว่าหากพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลก ก็น่าจะเฉลี่ยคนไปสู่ประเทศต่างๆ ได้ใกล้เคียงกัน ทั้งคนเก่ง คนไม่เก่ง คนดี คนไม่ดี ซึ่งแต่ละประเทศก็น่าจะมีอัตราส่วนของคนเก่งต่อคนปกติธรรมดาใกล้เคียงกัน ซึ่งดูแล้วก็น่าจะจริง เพราะคนที่เก่งในระดับอัจฉริยะเทียบกับคนปกติ ในแต่ละประเทศก็มีจำนวนแตกต่างกันไม่มากนัก ซึ่งประเทศขนาดใหญ่ที่มีประชากรเยอะน่าจะได้เปรียบกว่า แต่เอาเข้าจริงๆ แล้วก็น่าจะมีแต่อเมริกาประเทศเดียวเท่านั้นที่ได้เปรียบ