ปีใหม่ใจสงบ พระไพศาล วิสาโล ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาผู้คนทั่วทั้งโลกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่เว้นแม้แต่ในทวีปแอฟริกา ซึ่งในปัจจุบันผู้คนมีอายุคาดเฉลี่ยมากกว่าของชาวอเมริกันเมื่อต้นศตวรรษที่แล้วถึง 11 ปี หากมองในแง่เศรษฐกิจก็จะยิ่งเห็นชัดเจนว่า คนส่วนใหญ่มีรายได้เพิ่มขึ้น มาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น และมีความเป็นอยู่สะดวกสบายมากขึ้น จนน่าจะเป็นที่อิจฉาของราชาหรือเศรษฐีเมื่อศตวรรณก่อนด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตาม น่าสังเกตว่าทั้งๆ ที่ผู้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในแทบทุกด้าน แต่ความสุขกลับไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา รายได้ของคนอเมริกันเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว แต่สัดส่วนของคนอเมริกันที่บอกว่า “มีความสุข” ไม่ได้ขยับเพิ่มขึ้นเลย ในยุโรปและญี่ปุ่นความสุขของผู้คนก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็คือ โรคจิต โรคประสาท และการฆ่าตัวตาย