ไม่กินเนื้อสัตว์ ส่งผลสมองหด • อาหาร นักวิทย์ ฯ เผย ขาดวิตามินตัวสำคัญในเนื้อสัตว์ นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดชื่อดังของอังกฤษ ได้พบว่าการกินเจ อาจกระเทือนกับสมอง เพราะอาจทำให้สมองลีบเล็ก ยิ่งกว่าผู้ที่กินเนื้อสัตว์ด้วยไม่ต่ำกว่ากัน 6 เท่า พวกเขาได้ศึกษากับอาสาสมัครที่มีอายุระหว่าง 61-87 ปี 107 ราย โดยการตรวจร่างกายและสมองกับทดสอบความจำ หลังจากนั้นปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปอีก 5 ปี แล้วจึงกลับมาตรวจใหม่ พบว่าสมองของผู้ที่มีระดับวิตามิน บี 12