ความต่างของสมองเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชาย : แม่และเด็ก แม่ เด็ก สมองเด็กผู้หญิง สมองเด็กผู้ชาย เรื่องสมองเป็นเรื่องที่มนุษย์พยายามศึกษาวิจัยกันมาช้านาน และก็มีผลงานวิจัยที่ทำให้เราต้องทึ่งกับการทำงานของสมองกันมากมาย เช่นกัน แม้กระทั่งความแตกต่างกันเรื่องเพศ ก็เป็นผลพวงจากการทำงานของสมองที่ต่างกัน ทำให้พฤติกรรม ความสามารถความถนัดแต่ละด้านมีความแตกต่าง ฉบับนี้มาดูข้อมูล ความแตกต่างของสมองผู้หญิง ผู้ชายเพื่อที่คุณพ่อคุณแม่จะมีความเข้าใจในธรรมชาติของลูกมากขึ้น สมองเด็กผู้หญิง – ระบบการเชื่อมโยงของเซลล์สมองมีมากกว่าเด็กผู้ชาย – ใช้สมองทั้งสองซีกได้ดีมาก หากมีการทำลายสมองซีกซ้าย เด็กผู้หญิงยังสามารถใช้สมองซีกขวาในการสื่อสารได้ แต่เด็กผู้ชายทำไม่ได้หรือทำได้ช้ากว่า – ขนาดของสมองส่วนคอร์ปัส คัลโลซุ่ม