Tag: สมองซีกขวา

เปิดเผยความลับ ทำไมไอน์สไตน์ถึงเรียนเก่ง

เปิดเผยความลับ ทำไมไอน์สไตน์ถึงเรียนเก่ง จากหนังสือ \”เดอะท็อปซีเคร็ต ภาค 2\” อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เป็นตัวอย่างของนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้สมองซีกขวามากกว่าซีกซ้าย เขาความจำไม่ค่อยดี ในวัยเด็กไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศเลย แต่เมื่อแรงบันดาลใจจากสมองซีกขวาบังเกิด ก็ทำให้เขาหันมาสนใจฟิสิกส์ ซึ่งจินตนาการมีส่วนช่วยอย่างมาก และความอยากรู้อยากเห็นต้องอาศัยคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการคำนวณผลลัพธ์ อาศัยความรู้ทางภาษาเป็นตัวช่วยในการค้นคว้า ทำให้ในที่สุด เขาก็เก่งคณิตศาสตร์และภาษาตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ตาม เขาก็ยังคงยืนยันว่า “จินตนาการ สำคัญมากกว่าความรู้” จุดเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างการคำนวณเชิงตรรกะในสมองซีกซ้าย กับภาพแห่งความรู้สึกในสมองซีกขวาของไอน์สไตน์ก็คือ เข็มทิศ กับ วิชาเรขาคณิต
Read More

สมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวากับตัวเรา

สมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวากับตัวเรา สมอง ตั้งอยู่ในกระโหลกศีรษะ มีเยื่อหุ้ม 3 ชั้น สมองมีหน้าที่ควบคุมและสั่งงานไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย เป็นศูนย์ควบคุมการหายใจ การหดและการขยายตัวของเส้นโลหิต หากขาดโลหิตไปหล่อเลี้ยงสมองเกิน 4 นาที่ จะเป็นอันตรายและถึงแก่ชีวิตได้ – สมองซีกซ้าย-ถนัดขวา – สมองซีกขวา-ถนัดซ้าย
Read More