Tag: สมอง

6 พฤติกรรม วิธีทำลายสมอง

6 พฤติกรรม วิธีทำลายสมอง • คุณภาพชีวิต การโกหก เครียด ฟุ้งซ่าน ไม่ยอมคิด ก็ต้องระวัง มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาอย่างปกติสมบูรณ์ และในการดำเนินชีวิตที่ไม่ประสบกับเหตุเภทภัยที่เกิดกับสมอง จากอุบัติเหตุ ถูกทำร้าย หรือจากเชื้อโรคร้าย ก็จะมีอวัยวะสำคัญที่สุดของร่างกายเหมือนกันทุกคนคือ สมอง… ความรู้ใหม่เกี่ยวกับสมองเกิดขึ้นมากมายแทนที่ความรู้เก่า ดังเช่น ความรู้เก่าที่ว่า สมองของคนเราเกิดมาเท่าไรก็มีเท่านั้น ไม่สามารถจะเกิดใหม่ได้ แต่ในความเป็นจริงเซลล์สมองมีการเกิดใหม่ได้ สเต็มเซลล์ที่เป็นเซลล์อ่อนพร้อมจะพัฒนาเป็นเซลล์ชนิดต่างๆ ของอวัยวะมนุษย์ก็พบอยู่ในสมองของผู้ใหญ่ด้วย… จากเทคโนโลยีใหม่ๆ ของการสำรวจ เจาะตรวจสอบภายในร่างกายของมนุษย์เรา
Read More

สมอง อัจฉริยะ ความฉลาด และการพัฒนา

สมอง อัจฉริยะ ความฉลาด และการพัฒนา ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับสมอง ส่วนประกอบของสมอง โปรตีน 8% ไขมัน 10% น้ำ 82% เราสูญเสียน้ำตลอดเวลาทางลมหายใจ การหิวน้ำ เป็นการสั่งการจากสมองพฤติกรรมที่ดีที่สุด คือการค่อยๆจิบน้ำ เป็นระยะ ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับสมอง น้ำที่ดีที่สุดสำหรับสมอง น้ำเปล่าอุณหภูมิห้อง น้ำอุ่น, น้ำเย็น, น้ำหวาน อุณหภูมิ + / – ต้องไปพักที่กระเพาะ
Read More

‘mind map’ ฝ่าวิกฤต ด้วยพลังสมอง

‘mind map’ ฝ่าวิกฤต ด้วยพลังสมอง ธัญญา ผลอนันต์ ไม่รู้ว่าระหว่างชื่อของ “mind map” แผนที่ความคิด และ “ธัญญา ผลอนันต์” ในสังคมไทยชื่อใดจะเป็นที่รู้จักมากกว่า เพียงแต่ถ้าไม่มี “ธัญญา ผลอนันต์” ผู้ก่อตั้งบูซานเซ็นเตอร์ เครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพสมอง อย่าง “mind map” อาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและกว้างขวางเช่นวันนี้ เพราะเขาถือเป็นคนแรกที่นำเอา “mind map” เครื่องมือในการจัดระบบความคิดซึ่งเป็นผลงานการคิดค้นของ “โทนี่
Read More

การดื่มน้ำเย็นจัด ลดขีดความสามารถของสมอง

การดื่มน้ำเย็นจัด ลดขีดความสามารถของสมอง การดื่มน้ำเย็นจัด จะทำให้สดชื่น แต่ทราบหรือไม่ว่า การดื่มน้ำเย็นจัด จะลดขีดความสามารถของสมองลงได้ วันนี้เกร็ดความรู้มีมาบอกกัน การดื่มน้ำเย็นจัด จะทำให้สดชื่น แต่ทราบหรือไม่ว่า การดื่มน้ำเย็นจัด จะลดขีดความสามารถของสมองลงได้ วันนี้เกร็ดความรู้มีมาบอกกัน… วารสารนิวไซเอินทิสต์ ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยของทีมนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยบริสตอลในอังกฤษ พบว่า คนที่ดื่มน้ำเย็นจัดในยามที่ร่างกายไม่ได้เกิดความรู้สึกกระหายน้ำนั้น จะทำให้ขีดความสามารถในการทำงานของสมองลดลงไปทันที โดยน้ำเย็นจัดเพียงแค่แก้วเดียวก็มากพอที่จะทำให้สมรรถภาพทางจิตใจของบางคนลดลงไปถึง 15% โดย ดร.ปิเตอร์ โรเจอร์ นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยบริสตอลและทีมงาน ได้ทดสอบผลกระทบของน้ำต่อกลุ่มอาสาสมัครจำนวน 60 คน
Read More

มหัศจรรย์สมอง กับการจดจำภาษา

มหัศจรรย์สมอง กับการจดจำภาษา เรื่องของสมอง มีอะไรให้เราต้องทึ่งอยู่เสมอ นับตั้งแต่ความสามารถในการจดจำ คิดวิเคาระห์ หรือแม้แต่ผลทางด้านกายภาพ ต่อมฮอร์โมนไร้ท่อในสมอง กับการเจริญเติบโตของมนุษย์ ตอนนี้มีอีกเรื่อง เกี่ยวข้องกับความทรงจำของเรา นักจิตวิทยาจากประเทศอังกฤษ เขาศึกษาเกี่ยวกับ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของคนเรา พบว่า คนที่เคยเรียนภาษาต่างประเทศตั้งแต่เด็ก เมื่อโตขึ้น จะไม่ได้เรียนภาษานั้นแล้ว หรือแม้แต่ไม่มีโอกาสได้พูด หรือใช้ภาษานั้น ๆ ก็ยังสามารถจดจำคำศัพท์ รวมถึงสำเนียงการออกเสียง และความเข้าใจในภาษานั้น ๆ นักจิตวิทยากลุ่มนี้ ได้ศึกษาวิจัยกับอาสาสมัครชาวอังกฤษ ผู้ที่เคยเรียนภาษาฮินดี
Read More

ทฤษฏีขนมปังหน้าคว่ำ ความรู้สึกการจดจำและทฤษฏีสถิติ

ทฤษฏีขนมปังหน้าคว่ำ ความรู้สึกการจดจำและทฤษฏีสถิติ 1. ทฤษฏีขนมปังหน้าคว่ำ เกิดจากการที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อไรที่ท่านเอาขนมปังแผ่น มาทาแยมไว้ด้านหนึ่ง เมื่อไรที่ขนมปังหล่นลงพื้น ขนมปังมักจะเอาหน้าที่ทาแยมลงพื้นเสมอ? การถกเถียงเรื่องแบบนี้ เกิดขึ้นบ่อยครั้งในชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่างว่า ถ้าเป็นท่าน ท่านคิดว่าทฤษฏีนี้จริงหรือไม่??!!! จริง!!!!… ถ้าท่านตอบแบบนี้ล่ะก็ ไปดูผลกัน สุดท้ายทฤษฏีที่ถกเถียงกันมากนี้ ได้มีการพิสูจน์ โดยนำขนมปังทาแยม มาทดสอบโดยการโยนเป็นจำนวนกว่า 10,000 ครั้ง เพื่อเก็บข้อมูลทางสถิติว่า ความเป็นจริงที่คนเข้าใจว่า ขนมปังมักเอาหน้าที่ทาแยมลงพื้นนั้น จริงหรือไม่ ผลจากการทดลองทางสถิติปรากฏว่า
Read More

ศักยภาพในการจดจำของมนุษย์

ศักยภาพในการจดจำของมนุษย์ สร้างนกแก้วนกขุนทองให้เป็นพญาอินทรีย์ที่ยิ่งใหญ่ แรงจูงใจในการเขียนบทความฉบับนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่ผมได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตร “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพความจำ ๓๐๐%” [๑]ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ท่านวิทยากรผู้สอนได้รับการถ่ายทอดมาจาก Mr. Ron White – World#๑ Memory Expert and USA Memory Champion ๒๐๐๙ เป็นแนวทางที่ชาวกรีกเริ่มฝึกใช้กันมาตั้งแต่ปี ค.ศ.๔๗๗ ปัจจุบันเรียกกันว่า Einstein memory step [๒] หลักสูตรนี้ทำให้ผมนั้นเกิดความทึ่งในศักยภาพของมนุษย์และเป็นบทพิสูจน์หนึ่งที่สอดคล้องกับความเชื่อของผมเสมอมาว่า
Read More

อัตราการจดจำที่เกิดจากการเรียนรู้

อัตราการจดจำที่เกิดจากการเรียนรู้ อัตราการจดจำของมนุษย์ขึ้นอยู่กับกิจกรรม และประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับรู้    อัตราการจดจำที่เกิดจากการเรียนรู้        ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูผู้สอนหลายๆคนมักบ่นว่า…..ทำไมนะ… เรื่องนี้สอนไม่รู้กี่ครั้งกี่เที่ยวแล้วเด็กจดจำไม่ได้สักที…ขอเสนอแนะ…. ขอให้คุณครูกลับมาสำรวจวิธีการสอนของตัวเองสักนิดจะดีไหมแล้วค่อยมาสรุปว่าจะใช้วิธีการสอนบบใดดี  จึงจะเหมาะสมกับกิจกรรมที่ครูกำหนดไว้เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และจดจำได้อย่างฝังแน่น..ที่เป็นเช่นนี้ เพราะอัตราการจดจำของมนุษย์เรานั้นพอจะสรุปได้ว่าอัตราการจดจำของมนุษย์ที่เกิดจากการเรียนรู้          ขึ้นอยู่กับกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆที่ผู้เรียนได้รับรู้ซึ่งสามารถลำดับอัตราการจดจำ     ของมนุษย์จากน้อยไปหามากได้ดังนี้ อัตราการจดจำ (ร้อยละ) กิจกรรมและประสบการณ์ 5 การฟังอาจารย์สอน (Lecture) 10 การอ่าน 15 การเห็นภาพ 20-26 การได้ยิน และการเห็นภาพ 30
Read More

จัดระบบการจดจำ หนทางสู่ ‘เกียรตินิยม’

จัดระบบการจดจำ หนทางสู่ “เกียรตินิยม” POSTED BY OOPZZZAA MARCH – 4 – 2009 – WEDNESDAY ไลฟ์ ออน แคมปัส – ออนไลน์ มีโอกาสได้พูดคุยกับ นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เพิ่งจะผ่านการสอบครั้งสุดท้ายไปเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หากไม่มีอะไรผิดพลาด “ลลิลทิพย์ ชัยมโนนาถ” หรือ “น้ำผึ้ง” จะเป็นบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
Read More

เคล็ดลับ การจดจำบทเรียน ได้อย่างแม่นยำ

เคล็ดลับ การจดจำบทเรียน ได้อย่างแม่นยำ เคล็ดลับการทำความเข้าใจและจดจำบทเรียนนี้ เป็นเทคนิคง่ายๆ นักเรียนนักศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติได้ทุกคน ขอแต่เพียงเข้าใจเคล็ดลับวิธีการเท่านั้นเอง หัวใจสำคัญของการทำความเข้าใจและจดจำบทเรียน คือ การหมั่นฝึกฝนตามขั้นตอนให้เกิดความเคยชินจนติดกลายเป็นนิสัยการอ่านเพื่อทำความเข้าใจนี้จะแตกต่างจากการอ่านเพียงเพื่อท่องจำ 1.เวลาอ่านบทเรียนหรือตำรา ให้อ่านอย่างตั้งใจ แต่ทว่าเราจะไม่อ่านไปเรื่อยๆ คือเราจะหยุดอ่านเมื่อจบย่อหน้าหรือหยุดเมื่ออ่านไปได้พอสมควรแล้ว 2.จากนั้นให้ปิดหนังสือ!แล้วลองอธิบายสิ่งที่ตนเองได้อ่านมาให้ตัวเองฟังคือ เราสามารถอธิบายให้ตัวเองฟังด้วยภาษาสำนวนของเราเอง ฟังแล้วเข้าใจหรือเปล่า หากเราสามารถอธิบายให้ตัวเองฟังรู้เรื่อง แสดงว่าเราเข้าใจแล้ว ให้อ่านต่อไปได้ 3. หากตอนใดเราอ่านแล้ว แต่ไม่สามารถอธิบายให้ตัวเองรู้เรื่อง แสดงว่ายังไม่เข้าใจ ให้กลับไปอ่านทบทวนใหม่อีกครั้ง 4. หากเราพยายามอ่านหลายรอบแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจจริงๆให้จดโน้ตไว้เพื่อนำไปถามอาจารย์
Read More