สรรพคุณยาดี TQA ในมือ สมภพ อมาตยกุล รางวัลคุณภาพแห่งชาติก็มีวันหมดอายุ ตัวเร่งคือในสนามแข่งนั้นผู้นำตลาดจะทำทุกวิถีทาง เพื่อไม่ให้ใครตามทัน ทั้งนี้ รวมถึงเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award -TQA นั่นคือ รางวัลที่องค์กรทั้งภาครัฐ หรือเอกชน ไม่ว่าไซส์เอส เอ็ม หรือว่าแอลของไทยนั้นต้องการครอบครองเป็นอันดับหนึ่ง ..ซึ่งเป็นผลวิจัยของบริษัท คัสต้อม เอเซีย จำกัด จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบัน TQA