ที่ดิน : คลังปัดฝุ่นกม.ภาษีที่ดิน หวังสร้างความเป็นธรรม คลังเตรียมปัดฝุ่นร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินมีความเป็นธรรม-สร้างรายได้โดยตรงให้แก่ท้องถิ่น นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ขณะนี้ สศค.อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินมีความเป็นธรรม ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้ได้เพิ่มขึ้น และลดการจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โดยเสนอแก้ไขใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1.ปรับเพดานอัตราการจัดเก็บภาษีสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมจาก 0.05% เป็น 0.1% ส่วนพื้นที่อื่นๆจาก 0.5% เป็น 2%