‘สมชัย ฤชุพันธุ์’ กับชีวิตที่’เกษียณสุข’ ในวัยเลข 7 นำหน้า ศ. ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ หรือที่เรียกกันติดปากว่า “อาจารย์สมชัย” ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว เคยเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิต ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง นักเศรษฐศาสตร์ประจำกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการองค์กรและบริษัทชั้นนำอีกหลายแห่ง จบการศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ (Ph.D. เศรษฐศาสตร์ จาก University of Florida สหรัฐอเมริกา) อาจารย์สมชัย