สมการแห่งความสำเร็จ มองมุมใหม่ : รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ pasu@acc.chula.ac.th กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2551 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้มีโอกาสไปซื้อหนังสือเล่มหนึ่งมาจากศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชื่อ A Passion for Success ซึ่งเขียนโดย Kazuo Inamori ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จท่านหนึ่งในญี่ปุ่น และในหนังสือเล่มนี้ ก็เป็นหนังสือที่เล่าถึงหลักคิด และแนวทางในการดำรงตนและการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วหนังสือประเภทนี้เราก็จะพบว่า มาจากฝั่งตะวันตกเสียมาก นานๆ