เตือน “สปาหู” สุดอันตราย! ถึงขั้นแก้วหูพัง-หูหนวก แพทย์เตือนทำสปาหูไม่ช่วยรักษาโรค ไร้ประโยชน์ แถมยังอันตรายถึงขั้นทำให้แก้วหูทะลุ หูหนวก อ้างรักษาไซนัส หวัด ไมเกรน ยังไม่ได้รับการยอมรับ ไม่มีข้อพิสูจน์ทางวิชาการ สบส.เตรียมตรวจสปา นวดสุขภาพทั่วประเทศ ขู่พบให้บริการสปาหูเพิกถอน ไม่ต่อใบรับรองมาตรฐาน ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) รศ.นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะเลขาธิการราชวิทยาลัย โสต