ชี้ “สนามเด็กเล่น” ตัวการสำคัญทำเด็กบาดเจ็บ • คุณภาพชีวิต สคบ.แนะติดป้ายเตือน-แนะนำความปลอดภัย การใช้สนามเด็กเล่นยังคงเป็นปัญหาต่อการบาดเจ็บ และเสียชีวิตของเด็กไทยอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก พบว่า ในแต่ละปีเด็กจะได้รับบาดเจ็บจากการเล่นอุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม ทั้งในสถานที่ที่จัดไว้ให้ใช้บริการ เช่น สวนสาธารณะ สถานศึกษาและอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 1.47 ของการบาดเจ็บทั้งหมดในเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี สำหรับสาเหตุและปัจจัยหลัก ที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บ ในสนามเด็กเล่นเกิดจากการเล่นผิดวิธี เล่นเครื่องเล่นชนิดที่มีความเสี่ยงสูงและเล่นด้วยความประมาท ขาดการควบคุมดูแลจากผู้ที่มีหน้าที่อย่างใกล้ชิด เครื่องเล่นไม่ได้มาตรฐานติดตั้งเครื่องเล่นผิดวิธี รวมทั้งขาดการตรวจสอบอุปกรณ์โดยต่อเนื่องหรือมิได้กระทำอย่างสม่ำเสมอ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค