แบบอย่างสตรีสร้างสรรค์สังคม   วันที่ : 4 กันยายน 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : Hi-Class                ผู้หญิง กับ บทบาทของความเป็น ‘แม่’ นั้นมักเป็นสิ่งที่มาควบคู่กัน ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ผู้หญิงที่ทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน ในบทบาทต่าง ๆ ทั้งภรรยา แม่ ทำงานนอกบ้าน รวมทั้งสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวอย่างเต็มที่ เพื่อมีส่วนเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ยังคงมีจำนวนไม่มากนัก