สงครามระหว่างคู่ค้า โลกในมุมมองของ Value Investor : ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เมื่อเร็วๆ นี้ มีข่าวเล็กๆ ที่ผมเห็นว่าน่าสนใจมากในเรื่องของการค้าขายของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป เรื่องมีอยู่ว่า บริษัทผู้ผลิตเครื่องตัดหญ้าที่มียี่ห้อโดดเด่นมากแห่งหนึ่ง ของอเมริกาได้ถอนสินค้าออกจากห้างวอลมาร์ท เพราะรับไม่ได้กับเงื่อนไขต่างๆ ที่เข้มงวด และเป็นมาตรฐานเดียวกันของวอลมาร์ท บริษัทขายเครื่องตัดหญ้า ตัดสินใจที่จะขายผ่านช่องทางอื่น เพราะคิดว่าสินค้าของตนนั้นดีเลิศ และลูกค้าจะตามไปซื้อ วอลมาร์ทเองก็คงจะไม่สนใจอะไร