ศูนย์ศึกษา แหล่งสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง วันที่ : 24 สิงหาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ความโดดเด่นอีกประการที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เติบโตอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในใจของคนทั่วโลก คงหนีไม่พ้นความมีชื่อเสียงของคณะ (Schools / Faculties) ที่มีอยู่ถึง 10 คณะ ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ คณะศิลปะและวิทยาศาสตร์ (Faculty of Arts and Sciences)