ศีลชัย เกียรติภาพันธ์ scientist สร้างครีเอทีฟ “องค์ความรู้” จุดขายที่ยกระดับ ปิโก (ไทยแลนด์) ให้ต่างจากผู้รับจัดกิจกรรมการตลาด เพราะเติมเต็มงานครีเอทีฟให้หนากว่าแค่ “หวือหวา” อาจเป็นเพราะจบปริญญาสายวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และอยู่ในห้องทดลองมาตลอดชีวิตการเรียน ทำให้ “ศีลชัย เกียรติภาพันธ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทปิโก (ไทยแลนด์) ให้ความสำคัญกับเรื่ององค์ความรู้ (Knowledge) แม้งานที่ทำจะต้องเน้นความชำนาญทาง Face-to-Face Marketing และอาศัยการปรุงรสด้วยครีเอทีฟแบบเข้มข้น เพื่อให้กิจกรรมทางการตลาด อีเวนท์ต่างๆ สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ