ศาสตร์และศิลป์แห่งการบริหาร “4 อย่าง” เมื่อเผชิญหน้าวิกฤต เป็นธรรมดาที่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะเสียขวัญและทำอะไรไม่ค่อยถูกเมื่อเผชิญหน้ากับวิกฤต ทำให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีก ยิ่งในกรณีที่เป็น “ผีซ้ำด้ำพลอย” ด้วยแล้วยิ่งไปกันใหญ่ สภาพการณ์ในปัจจุบันของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย หลังจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาตลอดจนผลพวงของโรค “ซาร์ส” ยังต้องกลับมาเผชิญกับความผันผวนไม่แน่นอนของการก่อการร้าย ที่สร้างความหวาดกลัวไปทั่วโลก แต่ธุรกิจก็ยังคงต้องดำเนินต่อไป ขวัญและกำลังใจจึงจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับผู้บริหารซึ่งจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปได้สำเร็จ เมื่อผู้บริหารซึ่งนำสู้ไม่ถอยแล้ว ขวัญของพนักงานในองค์กรก็จะดีขึ้น กลับจะร่วมแรงร่วมใจกับผู้บริหารได้อย่างเต็มที่ ผู้นำจึงจำเป็นต้องปรับบทบาท รู้จักใช้กลยุทธ์เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในช่วงนี้ให้ได้ และจะต้องแสดงตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารในองค์กรมิให้เกิดการตื่นตระหนก ท้อแท้ และสิ้นหวังจะดำเนินการได้อย่างไรนั้น มีข้อเสนอแนะเป็นแนวทาง 4