จุดไฟฝัน “Money มือโปร” วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ HRManagement : ชนิตา ภระมรทัต กรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 05 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถ้าจะพูดเรื่อง Role Model หรือ “ต้นแบบผู้นำหญิงเก่ง” แถวหน้าของเมืองไทยละก็เชื่อว่าคุณสมบัติ “วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ” ต้องเป็นหนึ่งในนั้น อย่างแน่นอน Executive Talk กิจกรรมดีๆ