วิธีสร้างขวัญและกำลังใจให้ลูกน้อง โดยส่วนมากแล้วผู้ที่อยู่ในตำแหน่ง ผู้บริหาร หรือ ผู้นำในองค์กร ต้องใช้จิตวิทยาเข้ามาช่วยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารไม่ควรมองข้าม ก็คือ เรื่องขวัญและกำลังใจของลูกน้อง เพราะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถผลักดันให้ลูกน้องทำงานร่วมกับคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหากผู้บริหารต้องการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับลูกน้อง คุณไม่ควรที่จะมองข้ามบางสิ่ง ซึ่งได้แก่ การให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลของบริษัท ในองค์กรธุรกิจส่วนมาก มักจะมีความลับที่พนักงานไม่ทราบอยู่มากเกินไป ซึ่งจริง ๆ แล้วข้อมูลส่วนใหญ่มิใช่ความลับ แต่องค์กรมีความคิดแบบอนุรักษ์นิยมจึงมีนโยบายให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาบางเรื่องสงวนไว้สำหรับฝ่ายบริหารรับรู้ และแก้ไขเท่านั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะถูกต้องนัก หากมองในมุมกลับกันจะพบว่า ยิ่งองค์กรให้คนรับรู้ข้อมูลมากเท่าไร ก็จะยิ่งส่งผลดีในการทำงานของพนักงานมากขึ้นเท่านั้น เพราะข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้พนักงานเข้าใจในสิ่งต่าง