วิธีรักษาและจูงใจพนักงาน ด้วยกลวิธีที่แปลกใหม่ มองมุมใหม่ : ผศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ กรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2547 ในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้ทยอยนำเสนอแนวคิด เกี่ยวกับการรักษาและจูงใจ บุคลากรที่มีค่า ไว้กับองค์กร รวมทั้งการจูงใจ ให้บุคลากรเหล่านั้น ทำงานกับองค์กร อย่างเต็มที่ ซึ่งประกอบด้วย ทั้งการใช้วัฒนธรรมองค์กร และการจูงใจด้วยวิธีการต่างๆ โชคดีและบังเอิญที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไปได้หนังสือเล่มหนึ่งชื่อ Guts!: Companies that