การบำบัดผู้ป่วยโรคต้อหินด้วยวิธีธรรมชาติ ถ้าต้องการทราบวิธีการในการรักษาต้อหิน คุณจะต้องทราบต้นเหตุว่า ต้อหินเกิดขึ้นได้อย่างไร ? Ans: ต้นเหตุของการเกิดต้อหินนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ สิ่งสำคัญก็คือ การที่ร่างกายมีขยะมาก มีความเป็นกรด และไขมันสูง ทำให้ไขมันไปจับตัวกับแอมโมเนียเกิดเป็นเยื่อวุ้นจนกระทั่งเกิดการจับตัวเป็นก้อนขึ้น นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นที่ทำให้เกิดต้อหินก็คือ การขาดน้ำ, นอนดึก , และสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออารมณ์ อารมณ์ที่ส่งเสริมการเกิดต้อหินอย่างรวดเร็วและรุนแรงคือ อารมณ์โกรธ, การเก็บความโกรธและอาฆาตแค้นไว้ภายใน รวมไปถึงความรู้สึกอวดดี, กูแน่กูเก่งกว่าคนอื่น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเกิดการเป็นต้อกระจกก่อนจากนั้นก็จะกลายเป็นต้อหิน ต้องบอกว่า ต้นเหตุที่สำคัญของการเกิด ต้อกระจกและต้อหิน นั้น เป็นผลมาจากอารมณ์เป็นสำคัญ