วิธีการเลือกวัตถุดิบ การเลือกผลไม้บางชนิด ส้มเขียวหวาน เลือกที่มีเปลือกบาง ผิวละอียด  มีสีเขียวเหลือง ตรงขั้วไม่นูน เนื้อข้างในสีไม่ซีด กลีบบางหวาน น้ำหนักพอสมควร เช่น 1 กิโลกรัม มีส้มอยู่ 7 ลูก ถ้าคั้นเอาแต่น้ำ  ควรเลือกลูกเล็ก เปลือกบาง รสหวานอมเปี้ยว สามารถดื่มสด ๆ ได้เลย ไม่ต้องเติมน้ำเชื่อม สับปะรด เลือกตาใหญ่  ไม่มีรอยช้ำ ใช้นิ้วดีดมีเสียงดังแปะ