เล่าสู่กันฟังเรื่อง ‘วิธีการคิดเชิงกลยุทธ์’ เขียนโดย Administrator พุธ, 29 พฤศจิกายน 2006 โดย อ.ดนัย เทียนพุฒ [6-4-2004] ในธุรกิจจะมีสิ่งที่แปลกๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ปรึกษาธุรกิจ กลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ องค์กรธุรกิจระดับโลก ผู้บริหารธุรกิจระดับสูงหลายๆ องค์กรในโลกนี้มักจะสนใจที่อยากจะเรียนรู้และเข้าไปศึกษา “องค์กร ธุรกิจระดับโลกที่ประสบความสำเร็จ” ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้นำแนวคิดหรือบทเรียนดังกล่าวนำมาปรับใช้ในองค์กรของตนเอง ดังนั้น ธุรกิจระดับโลก เช่น GE