คลาย”กาย-จิต-อารมณ์” วิถีสุขทางกายใจ • สุขภาพใจ • เรื่องเด่น ลดความตึงเครียด อาการเจ็บป่วย ทำอารมณ์ดี ชีวิตประจำวันที่เคร่งเครียด ทั้งสุขภาพกายและใจอาจถูกทำร้ายได้โดยไม่รู้ตัว ครั้นจะออกไปท่องเที่ยวก็อาจไม่มีเวลามากพอ ซึ่งจริงๆ แล้ว การผ่อนคลายสามารถทำง่ายๆ ด้วยตัวเอง ผู้เชี่ยวชาญจากแบล็คมอร์สบอกวิธีเปลี่ยนให้เป็นคนใหม่ดังต่อไปนี้ ทางด้านร่างกาย 1.ทำสวน ออกไปสัมผัสกับธรรมชาติ และต้นไม้จะช่วยให้กายและใจรวมกันเป็นหนึ่งเดียว 2.เดิน คือการออกกำลังกายที่ถูกที่สุด ยิ่งเดินมากยิ่งแข็งแรง 3.กระตุ้นหัวใจด้วยการสนุกกับอิสระยามขับขี่ ด้วยลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และเผาผลาญพลังงานส่วนเกินของร่างกาย ส่วนทางจิตใจ