Tag: วิชา

‘วิชา…’ ที่โรงเรียนไม่ได้สอน

“วิชา…” ที่โรงเรียนไม่ได้สอน โดย – ชัยวัฒน์ ไชยจารุวณิช วิชาความรู้ในห้องเรียนให้อะไรกับชีวิต การเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาทำให้ผู้เรียนเข้าใจตัวเองและสังคมหรือไม่ เห็นคุณค่าของชีวิตและความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับธรรมชาติเพียงไร จะทำอย่างไรเมื่อมีความหมายบางอย่างของชีวิตที่ความรู้ทางวิชาการในห้องเรียนไม่อาจให้นิยาม การเสวนาเรื่อง “วิชา…” ที่โรงเรียนไม่ได้สอน มีสาระที่ให้คำตอบกับคำถามข้างต้นได้ และอาจทำให้หลายคนได้คิดว่า เป้าหมายสูงสุดของการศึกษาควรเป็นไปเพื่อสิ่งใด เราศึกษาค้นคว้าเพื่อความเข้าใจต่อการดำรงอยู่หรือเพื่อการครอบครองและเอาชนะ … นี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ เวทีสร้างสุข สสส. จัดขึ้น เมื่อวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ
Read More

วิชาสร้างความสุข สร้างผู้เรียนรู้จักตนเอง

วิชาสร้างความสุข สร้างผู้เรียนรู้จักตนเอง   วันที่ : 12 ตุลาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์                หากจะกล่าวถึงวิชายอดนิยมที่นักศึกษานิยมลงทะเบียนเรียนมากเป็นอันดับต้น ๆ หรือในปีท้าย ๆ นี้เรียกว่า “อันดับหนึ่ง” หลายคนคงนึกถึงวิชาจิตวิทยาเชิงบวก “Psychology 1504: Positive Psychology” โดย อาจารย์ Tal D.
Read More