วิกฤตศรัทธางานวิจัยตลาด โดย บิสิเนสไทย [8-10-2007] เปิดบทวิเคราะห์ความไม่เลื่อมใสของนักการตลาดที่มีต่อนักวิจัยและผลงานด้านการวิจัยทางการตลาดทำให้เกิดความสูญเปล่าขององค์กรจำนวนมากที่มีผลงานวิจัยอยู่เฝือแต่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างที่ควรจะเป็น งานนี้ตกหนักที่ภาคอุตสาหกรรมการวิจัยที่ต้องเร่งสร้างความยอมรับในผลงานให้เกิดขึ้นกับฟากนักการตลาดให้ได้ด้วยการควบคุมคุณภาพและนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยเพื่อยกสถานภาพของนักวิจัยและงานวิจัยตลาดให้ขึ้นมามากว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันในองค์กรต่างๆ นี่อาจเป็นความไม่ลงรอยกันแบบแปลกๆ ที่บางคนเชื่อว่าน่าจะเป็นปัญหาใหญ่และสำคัญที่สุดของการตลาด เมื่อนักการตลาดจำเป็นต้องใช้งานวิจัยดีๆมากกว่าเก่า แต่นักการตลาดกลับไม่ได้งานวิจัยเหล่านั้น หรือได้รับแต่ก็ไม่เข้าใจ หรือไม่ก็ไม่อาจยอมรับข้อมูลเหล่านั้นได้ หรือในอีกแง่หนึ่ง การวิจัยตลาดไม่เคยมีความสำคัญมากขนาดนั้น และนักวิจัยตลาดก็ไม่เคยมีความสำคัญมาแต่ไหนแต่ไรอยู่ก่อนแล้ว อย่างน้อยก็ภายในองค์กรของพวกเขา แม้นักการตลาดรวบรวมผลการวิจัยมาได้มากมายแต่ก็ไม่วายที่จะละเลยผลงานเหล่านั้น ธุรกิจด้านวิจัยกำลังต่อสู้ให้ได้มาซึ่งความยอมรับนับถือ ขณะเดียวกันก็ต้องแข่งขันเพิ่มเติมเต็มตลาดช่องว่างที่ยังมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นภาวะความกระจัดกระจายที่เกิดขึ้นของตลาด ความสลับซับซ้อนและความต้องการที่จะต้องตรวจสอบได้ เหล่านี้ล้วนเป็นขุมทองของบรรดานักวิจัยทั้งสิ้น ซึ่งสิ่งที่ชี้ให้เห็นศักยภาพของตลาดวิจัยดังกล่าวมาจะเห็นได้จาก ค่าจ้างและโบนัสของนักวิจัยเพิ่มขึ้น 10% หรือมากกว่านั้นในทุกปี ตามข้อมูลของ Stephen-Bradford