วิกฤตการเงินสหรัฐ : กระทบไทยเพียงใด ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก ผมมีโอกาสไปบรรยายให้กับทั้งข้าราชการและพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) บางส่วนที่ไม่ได้อยู่ในสายงานที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจ มีเสียงสะท้อนตรงกันถึงเรื่องความกังวลจากผลกระทบของความวุ่นวายทางการเงินไปประเทศสหรัฐอเมริกาว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร ประการแรก ผลกระทบทางตรงจากการที่สถาบันการเงินไทยลงทุนในสถาบันการเงินที่มีปัญหานั้น ธปท.โดยท่านผู้ว่าการและรองผู้ว่าการทั้งสองท่านก็ได้ออกมายืนยันว่ามีเพียงไม่กี่พันล้านบาทเทียบกับสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์รวมที่มีถึง 9.4 ล้านล้านบาทแล้วต้องถือว่าเล็กน้อย ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนยุงกัดช้างและถ้าเราพิจารณาสถานะของธนาคารพาณิชย์ประกอบก็จะรู้ว่ายังแข็งแกร่ง มีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงสูงกว่ามาตรฐานเกือบ 2 เท่า มี NPL ที่หักสำรองแล้วต่ำกว่าร้อยละ 4 และความสามารถในการทำกำไรยังดี อย่างน้อยก็เพียงพอที่จะรองรับได้ระดับหนึ่ง หากเหตุการณ์ยืดเยื้อกระทบมาถึงภาคเศรษฐกิจจริง ประการต่อมา เรื่องผลกระทบทางอ้อม ซึ่งผมขอแยกพิจารณาเป็น 2