จับเวลาใส่ตาราง วางระเบียบชีวิต วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้ เมื่อเราเรียงลำดับความสำคัญของแต่ละกิจกรรมแล้ว เราจำเป็นต้องนำกิจกรรมเหล่านั้นมาใส่ใน “ตารางเวลา” ตารางเวลาของเรา อาจเป็นไดอารี่ หรือ organizer ทั้งในรูปแบบสมุดบันทึก คอมพิวเตอร์แบบพกพา หรืออาจเป็นโทรศัพท์มือถือ แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ตารางเวลาที่ดีควรมีลักษณะสำคัญ ประการแรก “ครบถ้วน” ต้องมีช่องให้เราสามารถจะมีเวลา 24 ชั่วโมงในแต่ละวันตลอดทั้งสัปดาห์ เพื่อจะเห็นภาพรวมกิจกรรมทั้งหมดที่เราในแต่ละวัน