โภชนาการ : ใส่ใจโภชนาการหลังวัยเกษียณ สำหรับคนที่ทำงานอยู่ในระบบราชการเมื่อทำงานจนอายุครบ 60 ปี ก็จะได้รับความเมตตาให้พักผ่อนไม่ต้องทำงานอีกต่อไป แต่บางคนก็ได้รับเชิญให้ไปทำงานต่อเพราะมีความสามารถและประสบการณ์สูง หลายคนอาจคิดว่าคนที่อยู่ในวัยนี้ไม่ต้องการอะไรมาก จะกินอยู่อย่างไรก็ได้ขอให้ผ่านไปวันหนึ่ง ๆ เท่านั้นก็พอแล้ว ความจริงไม่ควรมองข้ามสิ่งนี้ไป แม้ว่าอายุจะเพิ่มขึ้นก็ขอให้คิดว่านั่นเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้น เพราะการมีชีวิตอยู่ต่อไปนั้นสำคัญมากกว่า จะกินอยู่อย่างไรโดยไม่เป็นภาระของลูกหลานที่จะนั่งเฝ้าป้อนข้าวป้อนน้ำข้างเตียง สุขภาพที่ดีทั้งกายและใจจึงสำคัญมากสำหรับคนวัยนี้ โภชนาการยังคงมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในช่วงที่ย่างเข้าสู่วัยเกษียณและหลังจากนั้น หลายๆ คนจะถามว่าอาหารอะไรที่ควรจะกินและทำไมต้องเป็นเช่นนั้น ในทางปฏิบัติอาจทำได้ดังนี้ ความต้องการแคลเซียมเพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุน ควรกิจอาหารที่มีแคลเซียมมาก (เช่น นมและผลิตภัณฑ์นม ผักใบเขียว ปลากระป๋องหรือปลาทอดกรอบซึ่งกินทั้งกระดูกได้)