“อ้วน” วัยกลางคน โรครุมยามชรา • คุณภาพชีวิต นักวิจัยเตือน!! รักษาน้ำหนักตัวให้สมดุลลดเสี่ยงโรค ผลการศึกษาในฟินแลนด์ พบว่าผู้ที่อ้วนในวัยกลางคนเสี่ยงต่อสุขภาพอ่อนแอเมื่ออายุมากขึ้น ปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจรุมเร้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีน้ำหนักลดในภายหลังจะมีความเสี่ยงการเกิดโรคเหล่านี้สูงที่สุด ผลการศึกษากับชายมากกว่า 1,000 คน ที่ลงพิมพ์ในวารสารหัวใจยุโรปเป็นการติดตามตั้งแต่อาสาสมัครอายุ 25 ปีไปจนถึง 70 กว่าปี พบว่าผู้ที่อ้วนในวัย 40 กว่าปีมีสุขภาพแย่กว่าผู้มีน้ำหนักตัวปรกติ และมีความเสี่ยงเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดหัวใจมากที่สุด แต่ที่น่าแปลกใจ คือ หากมีน้ำหนักตัวลดลงในภายหลังจะมีความเสี่ยงเสียชีวิตและเจ็บป่วยสูงที่สุดเมื่อเข้าสู่วัย 70 กว่าปี