วันลอยกระทง..”คืนบาป” • คุณภาพชีวิต จับตานานาอุบัติเหตุ-คดีข่มขืนพุ่ง “ลอยกระทง” ถือ เป็นประเพณีสำคัญของชาวไทย โดยมีความเชื่อว่าเป็นการ”สะเดาะเคราะห์”เพื่อเป็นการ”ขอขมาต่อพระแม่คงคา” จัดขึ้นแทบจะทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำ-ลำคลอง แหล่งน้ำต่างๆ ในแต่ละพื้นที่จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกัน และมีการจัดงานรื่นเริงสังสรรค์ ประชาชนเดินทางร่วมงานตามสถานที่ต่างๆเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยกาลเวลาผ่านไปในยุคปัจจุบัน วันรุ่นกลับใช้เป็นข้ออ้างกับผู้ปกครอง เพื่อขอนุญาตออกไป”ทำบาป” เที่ยวกับเพื่อน หรือไปกับแฟนหนุ่ม จนเกิดการ..”เสียสาวคืนเดือนเพ็ญ”…!!! กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) มีการศึกษาพฤติกรรมของเด็ก และเยาวชนในเทศกาลวันลอยกระทง ตรงกับวันที่ 2 พ.ย.นี้ ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม พม.