พระธรรมดิลก (จันทร์ กุสโล) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ” สักวา แดนดิน ถิ่นสงบ จะค้นพบ แดนใด สุดใฝ่หา พื้นพิภพ ทั่วทั้ง ฝั่งคงคา บนเวหา สรวงสวรรค์ ชั้นพรหมินทร์ แดนสงบ อยู่ที่ใจ ใช่ที่อื่น ใจชุ่มชื่น ด้วยความดี ใจมีศีล ใจสงบ พบความสุข ทั่วแดนดิน