Tag: วัณโรค

“วัณโรค”…เชื้อร้ายในอากาศ!!

“วัณโรค”…เชื้อร้ายในอากาศ!! • คุณภาพชีวิต ภัยเงียบติดง่าย รุนแรงกว่าที่คิด วันเชื้อโรคที่เป็นพาหะนำโรคต่างๆ พัฒนาให้เกิดการติดต่อง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจากสัตว์สู่คน หรือจากคนสู่คน ที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ดังเช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ทำให้คนทั่วโลกหวั่นวิตก การติดเชื้อมาจากคนไข้หายใจเอาเชื้อไวรัสเข้าไปในร่างกาย ซึ่งการติดต่อไม่ต่างจาก “วัณโรค” ที่หลายคนอาจมองข้าม แต่นับวันเชื้อโรคยิ่งมีการพัฒนาส่งผลให้ คนไข้มีโรคแทรกซ้อนต่างๆ เข้ามามากมาย นพ.มนตรี กัณหรัตนชัย ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลปิยะเวท มองสถานการณ์วัณโรคในประเทศไทยว่า ด้วยลักษณะของแบคทีเรียที่ส่งผลให้เกิดโรคอยู่ในอากาศทำให้อัตราคนป่วยมีมากขึ้น เห็นได้จากรายงานขององค์การอนามัยโลก
Read More

อันตราย “วัณโรคดื้อยา”

อันตราย “วัณโรคดื้อยา” • คุณภาพชีวิต โรคที่ดื้อต่อยาที่ดีที่สุด เนื่องจากผู้ป่วยโรคเอดส์มีมากขึ้น และมีการติดเชื้อวัณโรคเพิ่มขึ้นผู้ป่วยส่วนหนึ่งขาดความเข้าใจและไม่ร่วมมือการรักษา รักษาไม่สม่ำเสมอ รับประทานยาไม่ครบทำให้เกิดวัณโรคดื้อต่อยาที่ใช้รักษา ทำให้เกิดปัญหาต่อครอบครัวและตัวเอง วัณโรคดื้อยามีด้วยกันสองชนิดคือ Multidrug-Resistant TB (MDR) หมายถึงเชื้อวัณโรคที่ดื้อต่อยาที่ดีที่สุด(ซึ่งเป็นยาชนิดแรกที่เลือกในการรักษาี่)อย่างน้อยสองชนิด(ได้แก่ INH,Rifampicin) ผู้ที่ติดเชื้อชนิดนี้จะรักษายากกว่าและต้องใช้เวลาในการรักษานานกว่า Extensively drug resistant TB (XDR TB) หมายถึงเชื้อวัณโรคที่ต่อยา isoniazid , rifampin และยังดื้อต่อยาที่ใช้เป็นทางเลือกที่สอง
Read More

24 มีนา “วันวัณโรคโลก”

24 มีนา “วันวัณโรคโลก” • คุณภาพชีวิต • เรื่องเด่น ติดเหล้า-บุหรี่ เสี่ยงเพิ่ม 3 เท่า!! วันที่ 24 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันวัณโรคโลก” ปัจจุบันโรควัณโรคยังคงระบาดทั่วโลก มีผู้ติดเชื้ออยู่ประมาณ 2 พันล้านคน หรือเกือบ 1 ใน 3 ของประชากรทั่วโลก (มีการประเมินว่าประชากรโลกในเดือนมีนาคม 2552 คือ 6.76
Read More